Organami spółki są: Zarząd, Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza

avatar

Przewodniczący Rady Nadzorczej Maria Makowska

avatar

Prezes Zarządu Marian Śledź

m.sledz@rpzzstrykowo.pl